Данъчно и финансово счетоводство

Да правим разлика между данъчното и финансовото счетоводство е от значителна важност, защото те имат различни цели и се водят по различни правила. Спазването на техните различия ни е необходимо, за да осигурим съответствие, както с данъчните закони, така и с изискванията за информационна прозрачност и управление на фирмата.