Май СФО ООД е иновативна компания, която обхваща анализ на целия бизнес, за да предложи индивидуално разработени според клиента услуги свързани с Финансов мениджмънт, счетоводна отчетност и ТРЗ, както и консултация по структуриране и ръководене на набиране на необходимия капитал за развитие на нова идея или разширавяне на вече съществуващ бизнес. В зависимост от бизнес нуждите може да са месечни, периодични или еднократни услуги.

Ние комбинираме ресурсите така че да доведе до:

  • Прилагане на най-добрите практики в разрешаване на казуси и предизвикателства в областта

  • Способност за търсене на устойчиви решения с благоприятен за компанията финансов ефект

  • Съдействие за подобряване на вътрешните контроли и финансовото отчитане

  • Качествено и своевременно извършване на заявената услуга, без изненади

  • Ползване на експерти с опит в индустрията познаващи нуждите и особеностите на бизнеса

Нашите ценности

Оригинални решения

Знаем, че Вашият успех зависи от навременна реакция и консистентни решения. Ние предлагаме интелигентни иновативни решения, така че да получите отвъд желания резултат.

Сплотен екип

Ние винаги работим като един екип, за да намерим възможно най-подходящото за Вашите нужди решение.

Динамика

Ние знаем, че предприемачите трябва да се фокусират върху развитие на бизнеса, затова оставете управлението на паричните потоци на нас, а ние ще ви съдействаме като осигурим възможности за увеличаване на ресурсите без значение дали е от Инвестиционни фондове или Банкови институции.

Готови ли сте за разговор с нас?

Сътрудничеството с МАЙ СФО означава работа с екип от опитни професионалисти, постигнали успехи
в сферата на финанси и счетоводство, както и при консултиране

Свържете се с нас