Проверка на финансовото здраве за компанията ви

Published 17 октомври, 2023

Ние от MyCFO разработихме checklist с ключови показатели

 • Оценка на паричния поток: Ефективно ли управлявате паричните средства? Имате ли достатъчно ликвидност, за да покриете предстоящите разходи и да се възползвате от възможностите за растеж?

 • Преглед на рентабилността: Разгледайте вашите отчети за доходите, за да прецените рентабилността. Правите ли печалба или има области, в които можете да намалите разходите и да увеличите маржовете?

 • Проверявайте внимателно разходите: Анализирайте щателно разходите си. Идентифицирайте всички ненужни или раздути разходи, които могат да бъдат намалени. Всяка спестена стотинка е важна.

 • Анализ на текуща дейност спрямо бюджета: Прегледайте как се сравняват актуалните данни спрямо бюджета и техните отклонения.

 • Актуализирайте бюджета си: Ако установите съществени отклонения, които не отразяват настоящите ви финансови цели, актуализирайте спрямо вашата бизнес стратегия.

 • Оценете дълга: Ако имате бизнес заеми или кредитни линии, оценете състоянието на дълга си. Управляемо ли е или трябва да се преструктурирате или рефинансирате?

 • Проверете нивата на инвентара: За фирми с физически продукти проверете нивата на инвентара си. Презапасявате ли се или ви липсват ключови артикули?

 • Данъчно планиране: Започнете да планирате данъците в края на годината текущо. Разгледайте потенциалните удръжки и данъчни кредити, за да минимизирате данъчните си задължения.

 • Поставете ясни цели: Независимо дали става въпрос за увеличаване на продажбите, подобряване на рентабилността или стартиране на нови инициативи, наличието на конкретни финансови и нефинансови цели поддържа вашия екип фокусиран.

 • Фонд за спешни случаи: Уверете се, че сте положили усилия да намалите риска, но в случай на необходимост имате подобен фонд, за да се справите с неочаквани разходи или икономически колебания.

 • Потърсете професионален съвет: Ние от MyCFO можем да бъдем доверен партньор на твоя бизнес, така че да получаваш анализи в реално време, които да ти позволят информирано да управляваш бизнеса си.