MyCFO Soft

Всяка компания трябва да има достъп до задълбочени познания и опит на финансов директор.

MyCFO Soft е софтуерно решение, проектирано от финансови експерти с големи познания и разбиране на счетоводните процеси за иновативни компании. MyCFO Soft автоматизира финансовия процес и предоставя информация в реално време, за да можете да вземете навременни решения.

Нашата платформа дигитално трансформира счетоводството и финансите от събиране на данни в създаване на прогнози.

  • Събира и прочита всички първоначални документи чрез OCR обработка и интегриране на банкови извлечения

  • Автоматизира счетоводството чрез алгоритми

  • Предоставя дистанционна съвместна работа между клиент и счетоводен екип

  • Директно и персонализирано отчита в реално време

  • Предоставя разширен финансов анализ

Стартъпите и малките и средни предприятия често изпитват трудности при управлението на вземания или задължения си. Закъснелите плащания и разликите в падежа на плащанията често водят до недостиг на паричен поток и могат да оставят бизнеса ви без достатъчен финансов ресурс.

С MyCFO Soft нашите клиенти могат да имат достъп до безпроблемна автоматизация на процесите. Чрез намаляване на човешката намеса и грешки можете да получите необходимата информация навреме, да отделите по-малко време за скучна администрация и да имате повече време за стратегически цели.

Както стартиращите, така и утвърдените бизнес лидери трябва да обмислят инвестиции в подобряване на своите бизнес процеси. Това решение е още по-добро, когато е подкрепено с точни числа.