СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ТРЗ

Ние разбираме стреса, свързан с управлението на малък бизнес. Твърди се, че счетоводните дела отнемат минимум 10 часа на месец на основател на компания, за да може да управлява потока от документи.

Ние ще предоставим съветите, от които се нуждаете, за да стартирате и управлявате бизнеса си, ще се уверим, че счетоводството Ви е в най-добра форма и ще ви помогнем да изградите по-устойчив бизнес.

Ние прилагаме цялостно бизнес счетоводно обслужване, подкрепено от силата на иновативни инструменти и системи. С помощта на счетоводна къща MyCFO в счетоводството и отчитането Вие ще можете да преглеждате своите KPI и да управлявате своя документооборот.

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

 • Счетоводни услуги

 • Равняване на банкови сметки

 • Проследяване на отчет за вземания/задължения, събиране на просрочени вземания

 • Месечни управленски отчети – ежемесечно приключване и подаване на декларации и отчети по Счетоводно / Данъчно законодателство

 • Услуги по възстановяване на ДДС

 • Услуги, свързани с данъчно планиране и подаване на лични и корпоративни декларации. Предоставяме консултации в областта на данъците, ДДС, риска и аутсорсинг услуги.

 • Изготвяне на изискваната документация съгласно различни законови правила и разпоредби

 • Съвети относно счетоводния процес и контрол, идентифициране на силни и слаби страни, възможности за подобрения, персонализирани съвети и данъчни оценки.

ТРЗ

 • Изготвяне и разработване на система за възнаграждение на служителите на трудови и други облигационни правоотношения

 • Подаване на новоразкрити позиции, регистрация на договори на служители

 • Ежемесечно изготвяне на фишове за заплати и отчет за изчисляване на данъка върху дохода

 • Консултиране на персонала относно техните отговорности

Нашата цел, в счетоводна къща MyCFO, е да ви помогнем да изградите достатъчно силна финансова основа, която да превърне бизнес мечтите Ви в реалност.