ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ (CFO УСЛУГИ)

Добрият финансов директор не само отчита числа, но ви подкрепя в изграждането на печеливш и устойчив бизнес. Финансовият директор участва активно в цялостната бизнес стратегия и поема водеща роля в планирането и наблюдението на бюджета. И не на последно място дава правилните инструменти и информация, за да подпомогне процесът Ви на взимане на решения.

Всеки счетоводител може да ви каже дали бъдещето на вашата компания изглежда нестабилно, но е необходимо съвсем различен опит и лична отношение, за да може да ви помогне да намерите начини за отстраняване на проблемите и изграждане на по-светло бъдеще. Ето защо MyCFO е в състояние да предложи вид експертиза по финансово управление, която може да бъде спечелена само чрез опит в света на бизнеса и подкрепен от дипломирани счетоводители.

НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ

 • Да създадете финансови процедури и процеси, които ще подобрят дисциплината и контрола;

 • Да осигурите точен и качествен финансов анализ и да обсъдите решения за стратегията на компанията;

 • Да управлявате паричните потоци, включително финансово моделиране, отчитане и препоръки за подобрение;

 • При Бизнес планиране и прогнозиране или:

   • Изготвяне на индивидуален бюджет
   • Моделиране, анализ и преглед на нов бизнес или продукт
   • Бизнес показатели според спецификата на компанията
 • За създаване на Управленски отчети и оценка или:

   • Изберете рамка за докладване, която подкрепя решенията Ви
   • Участие в управлението на компанията
   • Анализ на разходите и изменение на резултата в зависимост от динамиката на пазара
 • Със съвети относно реинженеринг и набиране на средства или:

   • Дю дилиджънс и оценка
   • Реинженеринг на отделни сектори от бизнеса
   • Подготовка на документите, свързани с набирането на средства

Нашият подход се основава на опита ни в различни бизнес сектори през годините, който включва предимно търговски и технологични компании, но не изключва и производствени предприятия и доставчици на услуги.